Kiviniemen
Laituriyhdistys

SATAMAOHJEISTUS

 

Satamaohjeistuksen soveltamisalue on Kiviniemen Laituriyhdistys ry:n vuokraama Kiviniemen matkailuvenesatama-alue Oulun kaupungilta, aikaisemmin Haukiputaan kunta.

Kiviniemen Laituriyhdistys ry on veneilyn edistämistä sekä satama- ja telakkatoimintaa harjoittava yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta-alue on Kellon Kiviniemen satama-alue. Satama-alue on vuokrattu yhdistyksen käyttöön Oulun kaupungilta, aikaisemmin Haukiputaan kunnalta.

Kiviniemen Laituriyhdistys ry toimii sääntöjensä mukaisesti voittoa tavoittelematta. Hoitaen satama-aluetta, laituripaikkoja ja muita veneilyyn liittyviä asioita, mitä satama-alueella harjoitetaan tai järjestetään ja mikä parantavat veneilyä sekä lisäävät sen turvallisuutta.

Sataman venepaikat luovutetaan varausjärjestyksessä. Etuoikeus on Haukiputaan- ja Kellon suuralueilla asuvalla, paikallisilla seuroilla ja yhdistyksillä. Yhdistyksen johtokunta voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää vapaana olevien laituri- ja venepaikkojen käytöstä. Vapaat paikat palautuvat Kiviniemen Laituriyhdistys ry:lle.

Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain perittävien maksujen suuruudesta kustannustarpeen mukaan. Määrätyt maksut tulee suorittaa määräpäivään mennessä, muutoin varattu paikka katsotaan vapautuneeksi ja edelleen vuokrattavaksi. Mikäli laituripaikan haltija on maksanut etukäteen laiturimaksuja ja luopuu paikastaan ennen kuin varausmaksut on käytetty, tulee hänelle palauttaa jäljellä olevat varat. Force Major tilanteessa varausmaksuja ei kuitenkaan palauteta, vaan olemassa olevat varat suunnataan sataman palauttamiseksi käyttökuntoon.

Veneiden säilytys ja ankkurointi on sallittu yhdistyksen hallinnoimalla alueella vain yhdistyksen johtokunnan luvalla. Veneen telakointialustaan on kiinnitettävä telakointinumero, joka on sama kuin laituripaikan numero. Vierasveneet voivat kiinnittyä niille osoitetuille paikoille määrättyä maksua vastaan. Kiviniemen Laituriyhdistys ry ei vastaa laituri- ja satama-alueella säilytettävästä yksityisomaisuudesta, vaan omistajan on huolehdittava riittävistä valvontatoimenpiteistä ja vakuutuksista. Heitteille jätetystä omaisuudesta ja uponneiden veneiden nostamisesta aiheutuneista kuluista vastaa omistaja täysimääräisesti. Mikäli veneen uppoaminen tai huolimaton käsittely aiheuttaa vaurioita satamalaitteille, on veneen omistaja korvausvelvollinen.

Laituri- ja satama-alueen käyttäjät vastaavat sekä omista että seurueisiinsa kuuluvista henkilöistä sekä heidän käyttäytymisestään alueella. Veneiden huollon ja käytön yhteydessä syntyneistä jätteistä vastaa kukin veneenomistaja toimittamalla tuotetun jätteen asiaan kuuluviin jäteastioihin lukuun ottamatta ongelmajätteitä joiden poiskuljettamisesta satama-alueelta vastaa jätteentuottaja. Kotitalousjätteiden tuonti jäteastioihin on kielletty. Jäteastioiden tyhjennyksen hoitaa Haukiputaan kunta yhdessä laituriyhdistyksen nimeämän vastuuhenkilön kanssa.

Veneiden kunnostamisesta tai niihin tehtävistä isommista töistä satama-alueella on sovittava yhdistyksen kanssa ennakkoon ennen töiden aloittamista. Avotulen teko satama-alueella on sallittu vain nuotiopaikoilla. Autojen ja muiden kulkuneuvojen säilytys on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. Satama-alueella järjestetään vartiointi veneilijöiden toimesta. Mikäli veneilijä ei osallistu vartiointiin sovitulla tavalla on hän velvollinen suorittamaan Kiviniemen Laituriyhdistys ry:n määräämän korvauksen. Alueella liikkuvien tulee osoittaa luvallisuutensa liikkua alueella klo 21 – 05 välisenä aikana alueen valvojan (vartijan) niin vaatiessa.