Kiviniemen
Laituriyhdistys

Laituripaikan edelleen vuokraus

 

Laituripaikkaa ei voi vuokrata edelleen ilman yhdistyksen hallituksen hyväksyntää, koska hallituksen tulee tietää kenen vene merkityllä paikalla on. Samalla varmistetaan, että paikalla on siihen sopiva ja soveltuva alus ja tiedämme kenelle ilmoittaa mahdollisen myrskyvaurion tai muun ongelmatilanteen sattuessa. Mikäli hallituksen tietoon tulee ilmoittamaton edelleen vuokrattu paikka, jäsenrekisteriin merkityn paikan haltijalle määrätään korotettu maksu, jonka hallitus vahvistaa vuosittain. Toistuvasta laiminlyönnistä paikka irtisanotaan. Paikkaa ei voi edelleen vuokrata 3 vuotta enempää. Laituripaikan edelleenvuokraushinta ei saa olla suurempi kuin päävuokralaisen vuokrasopimuksessa. Päävuokralainen voi periä yhdistyksen jäsenmaksun alivuokralaiselta. Laituripaikkaan liittyvä vartiointi- ja muut satamasäännöissä mainitut velvoitteet sanktioineen pysyvät päävuokralaisella. Hallitus voi harkinnan mukaan irtisanoa paikan ja osoittaa toiselle jäsenelle paikan.

Ilmoitus tulee tehdä kausittain hallitukselle kirjallisesti tai sähköpostitse. Ilmoituksesta tulee ilmetä maistraatin rekisteritunnus tai purjenumero, aluksen haltija osoitteineen ja puhelinnumero. Sallitaan myös lyhytaikainen laituripaikan lainaus. Lyhytaikaiseksi lainaukseksi kestoajaksi katsotaan korkeintaan 2 vko. Paikan haltija tulee ilmoittaa tai ohjeistaa lainaajaa ilmoittamaan yhteystietonsa hallitukselle sähköpostiin tai rannassa olevaan lukolliseen postilaatikkoon ilmoitustaululla. Kiviniemen Laituriyhdistys ry:n johtokunta antaa tarvittaessa lisätietoja ja ohjeita kauden aikana satama-alueen ilmoitustaululla sekä tarvittaessa kirjeellä sekä yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostitse.

Veneiden säilytys ja ankkurointi on sallittu yhdistyksen hallinnoimalla alueella vain yhdistyksen johtokunnan luvalla. Veneentelakointialustaan on kiinnitettävä telakointinumero, joka on sama kuin laituripaikannumero. Vierasveneet voivat kiinnittyä niille osoitetuille paikoille määrättyä maksua vastaan. Kiviniemen Laituriyhdistys ry ei vastaa laituri- ja satama-alueella säilytettävästä yksityis-omaisuudesta, vaan omistajan on huolehdittava riittävistä valvontatoimenpiteistä ja vakuutuksista. Heitteille jätetystä omaisuudesta ja uponneiden veneiden nostamisesta aiheutuneista kuluista vastaa omistaja täysmääräisesti. Mikäli veneen uppoaminen tai huolimaton käsittely aiheuttaa vaurioita satamalaitteille, on veneen omistaja korvausvelvollinen.

Laituri- ja satama-alueen käyttäjät vastaavat sekä omista että seurueisiinsa kuuluvista henkilöistä sekä heidän käyttäytymisestään alueella. Veneiden huollon ja käytön yhteydessä syntyneistä jätteistä vastaa kukin veneenomistaja toimittamalla tuotetun jätteen asiaan kuuluviin jäteastioihin lukuun ottamatta ongelmajätteitä joiden poiskuljettamisesta satama-alueelta vastaa jätteentuottaja. Kotitalousjätteiden tuonti jäteastioihin on kielletty. Jäteastioiden tyhjennyksen hoitaa Haukiputaan kunta yhdessä laituriyhdistyksen nimeämän vastuuhenkilön kanssa.

Veneiden kunnostamisesta tai niihin tehtävistä isommista töistä satama-alueella on sovittava yhdistyksen kanssa ennakkoon ennen töiden aloittamista. Avotulen teko satama-alueella on sallittu vain nuotiopaikoilla. Autojen ja muiden kulkuneuvojen säilytys on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. Satama-alueella järjestetään vartiointi veneilijöiden toimesta. Mikäli veneilijä ei osallistu vartiointiin sovitulla tavalla on hän velvollinen suorittamaan Kiviniemen Laituriyhdistys ry:n määräämän korvauksen. Alueella liikkuvien tulee osoittaa luvallisuutensa liikkua alueella klo 21 – 05 välisenä aikana alueen valvojan (vartijan) niin vaatiessa.

 

Edelleenvuokrausilmoitus

Paikan haltija

Haltijan nimi:
Venepaikan numero:
Sähköposti:
Puhelin:

Alivuokraajan tiedot

Vuokraajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Sähköposti:
Puhelin:
Veneen rekisteritunnus:
Veneen nimi:
Lisätiedot:
Vahvista klikkaamalla yläpuolelta, että et ole robotti. Tällä pyritään ehkäisemään roskapostitusta.