Kiviniemen
Laituriyhdistys

GDPR REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Kiviniemen laituriyhdistys ry

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

KLY, laituriyhdistyksen puheenjohtaja

 

3. Rekisterin nimi

Kiviniemen laituriyhdistyksen jäsen- ja laituripaikkarekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään yhdistyksen laskutukseen, jäsenkommunikointiin ja laituripaikkatietoihin. Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja veneen nimi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan yhdistyksen jäseneksi alettaessa, laituripaikkaa haettaessa ja jäsenyyden aikana rekisterinpitäjälle/yhdistykselle tehdyistä ilmoituksista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto  EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta nimi-‐ ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).